Over Zieprogreszie

In 2008 heb ik Zieprogreszie opgericht vanuit mijn passie voor het onderwijs en de jeugdzorg en werkervaring in zowel het speciaal en regulier onderwijs als bij verschillende expertisecentra’s.

De kracht van Zieprogreszie ligt in luisteren, meedenken en bieden van maatwerk met een focus op duurzame oplossingen.

De naam zegt het al: met Zieprogreszie werk ik toe naar progressie bij kinderen en docenten of een geheel schoolteam die vastlopen of vragen hebben in de omgang met het reguliere programma en de kinderen.

De kracht van Zieprogreszie ligt in luisteren,
meedenken en bieden van maatwerk
met een focus op duurzame oplossingen.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is een nieuw stelsel voor passend onderwijs ingevoerd. Passend onderwijs houdt in dat ieder kind een plek krijgt op een school die past bij zijn of haar capaciteiten en mogelijkheden, ook als deze leerling extra ondersteuning nodig heeft. In dat geval moet de school deze begeleiding en eventuele extra ondersteuning wel kunnen bieden. Omdat veel scholen de hiervoor benodigde aanpassingen nog niet volledig hebben kunnen doorvoeren is er veel behoefte aan ondersteuning op dit vlak.

Hierbij kan Zieprogreszie een rol spelen. Zowel voor leerkrachten, individuele leerlingen of een cluster van kinderen kan ik een aanpak op maat maken. Met een brede expertise op het gebied van speciaal en regulier onderwijs in zowel het basis als het voortgezet onderwijs kan ik uw school adviseren en begeleiden bij het aanbod van passend onderwijs.

Werkwijze

Tijdens een gesprek met de intern begeleider, de zorgcoördinator of de directie brengen we de behoefte van de school in kaart en wordt bekeken op welk vlak ondersteuning vereist is. Hierna bespreken we de meest geschikte methoden en de termijn waarbinnen de doelen gerealiseerd dienen te worden. De meeste scholen kiezen ervoor om een plan voor een heel schooljaar te maken en mij op vaste dagen in te huren. De ervaring leert dat dit het meeste effect heeft.

Alle methoden die ik hanteer hebben
met elkaar gemeen dat deze oplossingsgericht zijn
en uitgaan van de kracht van iemand om zaken zelf te verbeteren.

Methoden

In de afgelopen jaren ben ik vertrouwd geraakt met verschillende methoden en ik kan inmiddels goed inschatten welke het beste bij een specifieke situatie past. Ook voor coaching van leerkrachten kijk ik samen met de school en/of met de individuele leerkracht welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Bij de ene school is dat een langdurig coaching traject met bijvoorbeeld positive behaviour support. Een andere school kiest ervoor om de docent zelf te laten aangeven waar deze aan wil werken met gebruik van bijvoorbeeld video interactie coaching of door middel van klassenobservaties en gerichte hulpvragen.

Alle methoden die ik hanteer hebben met elkaar gemeen dat deze oplossingsgericht zijn en uitgaan van de kracht van iemand om zaken zelf te verbeteren.

Tevens kan ik de school begeleiden in de omgang met leerlingen die op de een of andere manier dreigen uit te vallen door bijvoorbeeld veelvuldig verzuim, moeizame aansluiting bij klasgenoten, pestgedrag of slachtoffer van pesten, conflicten met docenten of oppositioneel gedrag. Daarnaast ben ik een gecertificeerd school video interactie coach.

Achtergrond

Achtergrond

  • 2013  SWPBS Cursus PBS specialist
  • 2011 – 2009 HBO Master course (SEN) AB/IB
  • 2008 – 2007 HBO Master course (SEN) Video interactie begeleiding
  • 2006 – 2004 HBO Master course (SEN) de gespecialiseerde leraar
  • 2004 – 2002 Bachelor lerarenopleiding basisonderwijs (PABO zijinstroom)
  • 1999 – 1995 Bachelor Sociaal pedagogische hulpverlening (HBO-SPH)

Gewerkt met o.a. de volgende bedrijven, instanties en scholen

Rec Bovenamstel expertisecentrum cluster 3 en 4 Basisonderwijs
Altra expertisecentrum cluster 3 en 4 Voortgezetonderwijs
Altra Salto
Altra “ samen doen”
Stichting MEE
De Waag
SPIRIT School Maatschappelijk werk
GGD
GGZ
ORION
Bascule expertisecentrum
Caya onderwijsadvisering
Basisschool: de ASVO, Aldoende, Sbo De Driesprong, De Westerpark, WSV, Aldoende, De Duif, Het Startnest.
Voorgezet onderwijs: MCO, Cosmicus, Keizerkarelcollege, Haarlemmermeerlyceum, Wellant College, SGR, Caland, College de Meer.

Tarieven

De tarieven zijn variërend en hangen af van de aard en duur van de overeenkomst.
Als het project  gedurende een geheel schooljaar loopt en ik meerdere dagen
per week word ingehuurd ligt het tarief lager dan wanneer het losse uren zijn.
In overleg komen we ongetwijfeld tot een passende overeenkomst.

Contact Zieprogreszie

Katja van der Heijden

info@progreszie.nl
Tel: 06-33080314

KVK nummer: 34311293

LinkedIn_Icon